Przedsiębiorstwo Remontowe HPR sp. z o.o.

O firmie

Przedsiębiorstwo Remontowe HPR Sp. z o.o. powstało z przekształcenia spółki akcyjnej - Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe w Gliwicach S.A. w 2005 roku. Obie firmy były kontynuacją Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Przedsiębiorstwo Państwowe które w 1995 roku zostało zgłoszone do upadłości.

Pracownicy, którzy wyrazili chęć pracy założyli spółkę akcyjną, przekształconą w 2005 roku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W firmie do dnia dzisiejszego pracują wysoko wyspecjalizowani fachowcy branży hutniczej i koksowniczej. Firma prowadzi prace remontowe i modernizacyjne we wszystkich hutach śląskich i koksowniach Kombinatu Koksochemicznego Zabrze.

Wraz ze zmniejszającym się zapotrzebowaniem na w/w usługi następowało częściowe przebranżowienie zakładu. Rozpoczęliśmy jako firma roboty w elektrociepłowniach (Katowice i Siersza) przy modernizacjach tych zakładów poprzez dostawy i montaż konstrukcji stalowych.

W trakcie wieloletniej współpracy z biurem konstrukcyjnym Bipromet S.A. w Katowicach dostarczamy i montujemy konstrukcje do modernizacji zakładu "Orzeł Biały" w Piekarach Śląskich. W 2011 roku zakład został przeniesiony do Chorzowa ze względu na ograniczone możliwości produkcyjne w Zabrzu.

Przedsiębiorstwo Remontowe HPR sp. z o.o.
ul. Metalowców 13 41-500 Chorzów
NIP 627-27-40-665 REGON 360736216